Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Jak zapłacić za obiady?

Deklaracja żywieniowa do pobrania poniżej w pliku!!!

OBIADY - miesiąc wrzesień 2024

00 dni x 4,50 zł. = 00,00 zł

Wpłaty prosimy regulować do dnia 10-go danego miesiąca. Za dzień wpłaty uznawana jest data wpływu środków na konto obiadowe szkoły, więc zalecamy płatność z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Nr konta bankowego       

90 1020 2313 0000 3202 0579 5960   PKO BANK POLSKI SA

 

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 PLNW opisie wpłaty za obiady proszę podać: nazwisko i imię UCZNIA, klasę, miesiąc którego dotyczy wpłata. Przykładowy opis wpłaty: Kowalska Ewa 2a obiady 09-2024

 

Na początku każdego miesiąca rodzice będą informowani o kwocie jaką należy uiścić za dany miesiąc /tj. liczba dni żywieniowych w danym miesiącu pomnożona przez cenę jednego obiadu/. Kwota podawana będzie również na stronie internetowej szkoły. Przed dokonaniem przelewu prosimy skontaktować się z kierownikiem świetlicy w celu ustalenia dokładnej kwoty z rozliczeniem nadpłat lub niedopłat (osobiście lub telefonicznie 32/ 266 43 19). Informacja będzie przekazana również przez wychowawcę.

 

W przypadku niedotrzymania terminu przez rodzica (opiekuna) od dnia 15 danego miesiąca wstrzymane zostanie wydawanie posiłków. Opłaty za dni, w których dziecko korzystało z obiadów należy niezwłocznie uregulować.

 

Po 10-tym każdego miesiąca obowiązują ustawowe odsetki za nieterminową wpłatę. W takim wypadku kierownik świetlicy udzieli informacji jaką kwotę odsetek należy doliczyć do opłaty za obiady.

 

Zaprzestanie korzystania z obiadów, a nie zgłoszenie tego w świetlicy będzie wiązało się z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki. Wszelkie zmiany dotyczące obiadów prosimy zgłaszać do kierownika świetlicy lub intendentki osobiście lub w formie pisemnej. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej tydzień przed końcem miesiąca.

 

Opłaty za niewykorzystane posiłki podlegają zwrotowi tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia o nieobecności dziecka na obiedzie. Zwrot dokonywany jest w formie pomniejszenia płatności w kolejnym miesiącu. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie. W grudniu /koniec roku kalendarzowego/ i w czerwcu /koniec roku szkolnego/ odpisy za obiady można podać wyłącznie przed opłatą za obiady tj. przed 10 dniem danego miesiąca. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad można odebrać w godz. od 13.45 do 14.00.

 

O nieobecności dziecka na obiedzie prosimy powiadamiać kierownika świetlicy lub intendenta osobiście /do godz.13.30/ lub telefonicznie przez sekretariat pod numer 32/266 43 19.

Data dodania: 2021-08-23 13:03:38
Data edycji: 2024-06-12 11:40:30
Ilość wyświetleń: 1801

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej