Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ZASADY ZAJĘĆ ONLINE

 Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania

z platformy Office365 dla Edukacji

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu

ZASADY ZAJĘĆ ONLINE

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu

 

 1. Udział  w zajęciach/konsultacjach online jest dla ucznia obowiązkowy w przypadku, gdy ma możliwość i warunki umożliwiające mu udział w tego rodzaju zajęciach.
 2. Jeśli uczeń nie może uczestniczyć  w zajęciach/konsultacjach on– line  realizuje treści lekcji pobranych ze strony internetowej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny lub materiałów pobranych w szkole w wersji papierowej.
 3. Uczniowie, którzy mają możliwość i warunki uczestnictwa w zajęciach online, a są nieobecni na zajęciach zobowiązani są do zgłoszenia prowadzącemu powodu swojej absencji. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona przez rodzica (poprzez e-dziennik do wychowawcy) na lekcji online będzie odnotowana w frekwencji jako nieobecność.
 4. Uczeń loguje się punktualnie na zajęcia – spóźnienia będą zaburzały lekcje.
 5. O planowanych zajęciach/konsultacjach online uczeń/ jego prawny opiekun informowany jest poprzez dziennik elektroniczny oraz jest wpisany w TERMINARZ KALENDARZA na platformie Microsoft Teams.
 6. Znajomość materiału przekazanego na zajęciach online obowiązuje uczniów na zasadach identycznych, jak materiału przekazanego na zajęciach realizowanych w formule tradycyjnej, natomiast odsyłanie prac domowych i zleconych zadań odbywa się na zasadach przyjętych w szkole.
 7. Podczas zajęć uczeń pracuje w sposób, w który nie będzie przeszkadzał innym:
 • Przed każdymi zajęciami uczestnik wyłącza wszystko, co ma na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać innym  w uczestnictwie w zajęciach.
 • Ekrany to klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, uczestnicy nie odzywają się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewają innych, nie krytykują, nie obrażają.
 • Uczestnicy zajęć logują się zawsze swoim loginem, nie podszywają się pod nikogo innego, nie zmieniają nic w czasie lekcji.
 • Dla bezpieczeństwa uczestnik nie podaje osobom trzecim hasła swojego dostępu do platformy.
 • Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 • Uczestnicy nie publikują zbędnych komentarzy i informacji. Szanują prawo własności w sieci – nie przywłaszczają sobie cudzych treści (zdjęć, tekstów, itp.). Zawsze podają źródła.
 • Głos na zajęciach uczestnicy zabierają po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez uczestnika zajęć-poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 • W przestrzeni Internetu obowiązują takie same zasady grzeczności jak w tradycyjnej korespondencji. Używając zwrotów osobowych, zapisujemy je wielką literą.
 • Uczestnicy traktują prowadzącego i siebie wzajemnie z szacunkiem - nie podnoszą na siebie głosu. / zarówno korzystając z komunikatora jak również poprzez pisanie z włączonym caps lockiem. Drukowane litery w Internecie oznaczają krzyk./
 • Uczestnik zajęć reaguje i informuje prowadzącego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach podczas trwania spotkania.
 • Zajęcia online wymagają od wszystkich skupienia.
 • Uczestnicy szanują swój czas i koncentrują się na tym, co dzieje się na zajęciach online. Jeśli zajęcia będą zakłócane, prowadzący może wyciszać klasę i dać dostępdo mikrofonu tylko wskazanym uczniom lub wykluczyć z zajęć osobę zakłócającą spotkanie.
 1. Do zajęć/konsultacji  uczeń przygotowuje zeszyt/podręcznik/zeszyt ćwiczeń, lub inne materiały, które będą potrzebne.
 2. Uczniowie do końca lekcji powinni być aktywni.
 3. Uczniowie, których tożsamości nie uda się potwierdzić nauczycielowi bądź nie będą się stosować do powyższych zasad będą usuwani z lekcji.
 4. Zajęć nie wolno nagrywać a tym bardziej rozpowszechniać bez wyraźnej zgody nauczyciela i pozostałych uczestników. Nie wolno utrwalać, rozpowszechniać cudzego wizerunku bez jego zgody, bo zachowanie takie jest złamaniem prawa. W przypadku powzięcia przez szkołę  informacji o rozpowszechnianiu nagrania, nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego. Uczeń, któremu udowodni się rozpowszechnianie nagrania otrzymuje naganę dyrektora.
Data dodania: 2021-08-23 15:12:51
Data edycji: 2021-09-26 00:36:38
Ilość wyświetleń: 493

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej