• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Edukacja globalna 2019/2020

           

więcej zdjęć

          W roku szkolnym 2019/2020 społeczność szkolna zapoznana została z problemami współczesnego świata i sposobami ich przeciwdziałania, prawami człowieka, aktami prawnymi z nimi związanymi oraz przyczynami i skutkami ich łamania. Ponadto uczennice i uczniowie "Czwórki" angażowali  się w akcje społeczne, które związane były z wielokulturowością i budowaniem postaw wzajemnego szacunku dla innych kultur, wyznań, religii, obrzędów itp. Oprócz tego podejmowali różnorodne działania rozwijających ich wrażliwość kulturową i społeczną.

            Szkoła współpracowała z organizacjami pozarządowymi i instytucjami takimi, jak: Amnesty International w Warszawie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Fundacja CultureLab w Warszawie, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Polska Akcja Humanitarna w Warszawie, Polska Pomoc w Warszawie.

            W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 realizowano innowację pedagogiczną pt. „Mądre baśnie świata”. Innowacją zostali objęci uczniowie klasy V b.

            Po raz drugi w szkole obchodzony był Tydzień Edukacji Globalnej w dn. 18-22.11.2019 r. W tym roku szkolnym Tydzień Edukacji Globalnej obchodzony był pod hasłem „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”. Z tej okazji uczennice i uczniowie „Czwórki” wzięli udział w różnych aktywnościach poświęconych zagadnieniom globalnym.

            W dniu 18.11 uczennice i uczniowie klas starszych (4-7) uczestniczyli w spotkaniu
w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu, którego gościem był dr Mikołaj Marcela. Pisarz promował swoją najnowszą książkę pt. „Best Seler i rodzina Kokosów”. Ponadto dr Marcela wziął udział w happeningu klimatycznym. Celem happeningu było zwrócenie uwagi dorosłym na niewłaściwe korzystanie ze współczesnych technologii i jej wpływu na nieodwracalne zmiany klimatu.

            W dn. 18-20.11, w klasach młodszych (1-3) popularyzowane były Cele Zrównoważonego Rozwoju poprzez lekcje tematyczne. W akcji udział wzięli uczennice
i uczniowie klas starszych, którzy przybliżali młodszym koleżankom i kolegom tematy globalne za pośrednictwem książki  Moniki Miłowskiej pt. „Niesamowite przygody Toli, Poli i Urwisa”.

            W czwartek, 21 listopada uczennice i uczniowie z kl. 2 „a” uczestniczyli w warsztatach dotyczących Sprawiedliwego Handlu, które prowadzone były
w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu. Drugoklasistki i drugoklasiści zapoznali się z książką Katarzyny Sajkowskiej i Gabrieli Lipskiej-Badot pt. „Tosia odkrywa czekoladę”
i zasadami certyfikowania produktów znakiem Fairtrade. Natomiast ósmoklasiści na lekcji języka angielskiego zapoznawali się z książką Anny Dzikowskiej pt. „Pacifique” i rozmawiali na temat wojny domowej w Demokratycznej Republice Konga i losów głównego bohatera.

            Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej było wystawienie przedstawienia ekologicznego pt. „Ratujmy Matkę Ziemię” przez uczniów klasy 5 „b” oraz odbiór wyróżnień i nagród przyznanych uczniom szkoły za udział w międzyszkolnych konkursach plastycznych: „Ekoludek” i „Eko-przemiot”. Organizatorem konkursów była Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu, która od 2018 r. popularyzuje Cele Zrównoważonego Rozwoju i aktywnie włącza się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.

 

W roku szkolnym 2019/2020 społeczność szkolna bierze udział w ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji globalnej pt.

 "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II".

Projekt  współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2019 roku. Projekt 49/2018-2019/M realizowany w  szkołach zgodnie z podstawą programową oraz  założeniami "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020"

Link do projektu: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

"Gadatliwy ptak Narina"

 

W czwartek i piątek, uczniów klasy 2 A i 2 B odwiedziła pani Joanna, która jest pracownikiem sosnowieckiej Mediateki. Dzieci uczestniczyły w lekcji na temat problemu głodu na świecie - "Skąd pochodzi Twój posiłek?". Obejrzały także teatrzyk w stylu japońskim Kamishibai pt. "Gadatliwy ptak Narina" - autorstwa Rafała Witka.

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.