• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Rada rodziców

PREZYDIUM

Przewodnicząca – pani Izabela Wiśniowska

Wiceprzewodniczący-pani Katarzyna Karbownik

Skarbnik- pani Kinga Kornacka

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący-  pani Zglińska Emilia

Wiceprzewodniczący- pani Magdalena Baraniak

Członek- pani Justyna Kurek

Osobami upoważnionymi do dysponowania rachunkiem bankowym Rady Rodziców jest pani Izabela Wiśniowska, pani Kinga Kornacka oraz pani Edyta Kaczmarek, nauczyciel.

 

Numer konta rady rodziców: Bank Pekao S.A. O/Sosnowiec, ul. Małachowskiego 3

Nr rachunku: 52 1240 4836 1111 0010 8577 3881

Wpłatę na komitet rodzicielski należy dokonać na powyższe konto.

W tytule przelewu: imię nazwisko ucznia oraz klasa.

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.