• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Brązowo, ale czy zdrowo?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że w sezonie letnim 2019r. kontynuowana jest wojewódzka akcja informacyjna „Brązowo, ale czy zdrowo” dotycząca skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego.

Coraz większym problemem dla zdrowia publicznego staje się nadmierne narażenie na promieniowanie ultrafioletowe, w tym także pochodzące z solariów. W ostatnim półwieczu opaleniźnie nadano znaczenie poszukiwanej wartości, symbolu zdrowia i dostatku. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D, jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych - może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym.

Większość młodych ludzi nie uważa poparzeń słonecznych za coś niebezpiecznego! Bagatelizowanie tego zjawiska wynika z ogólnego braku świadomości jak i wiedzy na temat procesów zachodzących w skórze podczas opalania! Jedyną drogą dla poprawienia tej sytuacji jest podniesienie świadomości poprzez edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie. 

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.