• 100 - lecie naszej szkoły

 • Bal Niepodległości

Copyright 2020 - 123

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 • Rozpoczęcie roku szklonego: 1 września 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2020 r.
 • Ferie zimowe: 1 - 14  lutego  2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 1- 6  kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.
 • Święto Edukacji Narodowej: 14 października 2020 r. (środa)
 • Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2020 r. (środa)
 • Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2021 r. (środa)
 • 1-3.05.2021 – Konstytucja 3 Maja (sobota, niedziela, poniedziałek)

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

 

 • 25.05.2021 -egzamin ósmoklasisty - j. polski
 • 26.05.2021 - egzamin ósmoklasisty  – matematyka
 • 27.05.2021 - egzamin ósmoklasisty - j. obcy
 • 4.06.2021 (piątek po Dniu Bożego Ciała)

 

 

 

Terminy zebrań z rodzicami

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00 – 18:00

 

Wystawienie proponowanych ocen

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Wystawienie ocen za I półrocze

 

Konferencja klasyfikacyjna

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Wystawienie proponowanych ocen

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Konsultacje z rodzicami uczniów
godz.: 16:00 – 17:00

 

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego

 

Konferencja klasyfikacyjna

 

 

 

f t g m

Copyright © 2003 – 2018 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.