• 100 - lecie naszej szkoły

 • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 • Rozpoczęcie roku szklonego: 1 września 2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2021 r.
 • Ferie zimowe: 14 - 27  lutego  2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2021 r.
 • Święto Edukacji Narodowej: 14 października 2021 r. (czwartek)
 • Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2021 r. (czwartek)
 • Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2022 r. (czwartek)
 • 1.05.2022 – Święto Pracy
 • 3.05.2022 – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 16.06.2022 - Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

 • 12 listopada 2021 r. - dzień po Narodowym Święcie Niepodległości
 • 2.05.2022 – dzień przed Świętem Narodowym Trzeciego Maja (poniedziałek)
 • 24.05.2022 - egzamin ósmoklasisty - j. polski
 • 25.05.2022 - egzamin ósmoklasisty  – matematyka
 • 26.05.2022 - egzamin ósmoklasisty - j. obcy
 • 17.06.2022 -  piątek po Dniu Bożego Ciała

 

 

Terminy zebrań z rodzicami

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00 – 18:00

 

Wystawienie proponowanych ocen

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Wystawienie ocen za I półrocze

 

Konferencja klasyfikacyjna

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Wystawienie proponowanych ocen

 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

 

Konsultacje z rodzicami uczniów
godz.: 16:00 – 17:00

 

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego

 

Konferencja klasyfikacyjna

 

 

 

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.