• 100 - lecie naszej szkoły

 • Bal Niepodległości

Copyright 2020 - 123

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 • Rozpoczęcie roku szklonego: 2 września 2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2019 r.
 • Ferie zimowe: 13 - 26  stycznia  2020 r.
 • Egzamin ósmoklasistów:

  język polski –21 kwietnia 2020 r. (wtorek) –godz. 9:00
  matematyka –22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  język obcy nowożytny  – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9 :00

         W terminie dodatkowym:
         język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
         matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
         język obcy nowożytny  – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9 :00

 • Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14  kwietnia 2020 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sosnowcu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dnia 11 września 2019 r. ustalił następujące  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1) 28 listopada 2019 r. – czwartek – obchody 100 –lecia szkoły

2) 21, 22, 23 kwiecień 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

3) 12 czerwca 2020 r. - piątek

Szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w w/w dniach oraz poinformuje rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz  § 5 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1603/

 

 

Terminy zebrań z rodzicami

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

4.09.2019

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

23.10.2019

Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00 – 18:00

13.11.2019

Wystawienie proponowanych ocen

2.12.2019

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

4.12.2019

Wystawienie ocen za I półrocze

3.01.2020

Konferencja klasyfikacyjna

08.01.2020

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

08.01.2020

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

04.03.2020

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

01.04.2020

Wystawienie proponowanych ocen

18.05.2020

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas godz.:17:00

Konsultacje godz.:17:30 – 18:30

20.05.2020

Konsultacje z rodzicami uczniów
godz.: 16:00 – 17:00

3.06.2020

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego

12.06.2020

Konferencja klasyfikacyjna

17.06.2020

 

 

f t g m

Copyright © 2003 – 2018 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.