• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2020 - 123

Grono nauczycielskie 2012/2013

GRONO PEDAGOGICZNE 2012/2013

 

Od lewej stoją: Mariusz Żabnicki,Małgorzata Podolska, Bernardyna Łodziana, Bogusława
Trzepińska, Małgorzata Ciepluch, Urszula Snarska, Marzena Machoń. W drugim rzędzie stoją od lewej: Małgorzata Puchała, siostra Pawła, Agnieszka Pałka, Anetta Mazurkiewicz, Małgorzata Adamczyk, siostra Juranda (Grażyna Tokarska), Adam Krzemiński. Siedzą od lewej: Longina Filipek, Anna Kuchta, Karol Urgacz, Grzegorz Ciechowski,Marlena Dziedzic, Magdalena Jarek, Joana Masłoń.

f t g m

Copyright © 2003 – 2018 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.