• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Figurki przed szkołą

Dwie figurki przed Szkołą Podstawową nr 4 w Sosnowcu zaprojektowane przez Marię Łaszkiewicz


więcej zdjęć

Maria Łaszkiewicz (1891-1981) z domu Krażowska 1o voto Brodzka jest artystką dobrze znaną badaczom sztuki polskiej
powojennej ze względu na swój wkład do międzynarodowej sławy polskiej tkaniny artystycznej  . Nie jest natomiast znana
jej twórczość rzeźbiarska jako uczennicy Bourdelle’a, ani rysunki z okresu sprzed I wojny światowej, ani kilimy z okresu
przedwojennego.

Studiowała w Monachium w latach 1909 –1911 i w latach 1911-1914 Académie de la Grande Chaumière w Paryżu,
w pracowni E. Bourdelle’a. Zaświadczenie Bourdelle’a o odbytych studiach w Paryżu oraz rysunki wówczas powstałe były
wystawione przez E. Grabską w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie Paryż i artyści polscy wokół
E.-A. Bourdelle’a 1900-1918.

Tytuły ważniejszych tkanin: Don Kichot, Samotność, Deska-sznur, Ptak, Biała Dama, Kapliczka, Rafja, Ręce,
Głowa ptaka, Mnich, Przechodzień, Figura I, Pingwin. Prace znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie
i Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wystawy indywidualne: 1961 Kordegarda, Warszawa: 1971 Konfrontacje,
Muzeum Historii Włókiennictwa, Łódź; 1975 Arras Gallery, Nowy Jork; 1976 Kordegarda, Warszawa; 1977 BWA, Konin;
1976 60 lat pracy twórczej – KMPiK Chomiczówka, Warszawa; 2004 Trzy pokolenia warszawskich artystek. Maria Łaszkiewicz,
Krystyna Brodzka. Maria Brodzka-Bestry, Ermitaż, Muzeum Łazienki Królewskie; 2004, Cztery pokolenia bielańskich artystek.
Tkanina-malarstwo-rysunek, BOK Warszawa. Brała udział w 2., 3., 4., 5. Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie;
1957-12. Triennale w Mediolanie. Nagrody: 1963 - Złoty Medal w Chicago na Międzynarodowym Konkursie Instytutu Projektu
Wnętrz (AID): 1972 – wyróżnienie IV Festiwal Sztuk Pięknych w Warszawie; 1975 - wyróżnienie na I Międzynarodowym
Triennale Tkaniny w Łodzi; 1976 nagroda na VI Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie, 1976 - Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski.

Jest mało znana jako rzeźbiarka. Inne jej dzieła to trzy pomniki nagrobne: jej ojca Wincentego Krażowskiego na
prywatnym cmentarzu w Gateni gm. Demene na Łotwie, figurę orła na cmentarzu w Kielcach w 1930 r., nagrobek męża
Edwarda Łaszkiewicza na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie z 1956 r.

Informacje na temat Maria Łaszkiewicz, która zaprojektowała figury przed naszą szkołą uzyskaliśmy dzięki
pomocy mgr Maria Brodzka-Bestry.

mgr Mariusz Żabnicki

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.