• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

 Edukacja wczesnoszkolna

- klasa 1

- klasa 2

- klasa 3

 

Religia

- klasa 1

- klasa 2

- klasa 3

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

- klasa 7

- klasa 8

 

Język polski

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

- klasa 7

- klasa 8

 Język angielski

- klasa 1

- klasa 2

- klasa 3

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

- klasa 7

- klasa 8

 Język francuski

- klasa 7

- klasa 8

 Plastyka

- klasa 4-7

 Muzyka

- klasa 4-7

 

 

Historia

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

- klasa 7

- klasa 8

 

WoS

- klasa 8

 

 Przyroda

- klasa 4

 

Geografia

- klasa 5

- klasa 6

- klasa 7

- klasa 8

 

Biologia

- klasa 5

- klasa 6

- klasa 7

- klasa 8

 

Fizyka

- klasa 7 - 8

 

Chemia

- klasa 7

- klasa 8

 

 Matematyka

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

- klasa 7

- klasa 8

 

 Technika

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

 

Informatyka

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

- klasa 7

- klasa 8

 

Wychowanie fizyczne

- klasa 4 - 8

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

- klasa 8

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.