• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Konsultacje ze specjalistami

 

KONSULTACJE SPECJALISTÓW

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Dla rodziców

Dla uczniów

Konsultacje stacjonarnie

Dla uczniów i rodziców w razie potrzeby po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (platforma Teams)

1.

Flak Elżbieta – pedagog szkolny

 

wtorek - online

17.30 - 18.30wtorek

15.00 - 16.00

Stacjonarnie, telefonicznie, online w razie zaistniałych potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu.

2.

Jedlińska – Nowak Agata
– pedagog szkolny

czwartek - online

15.00-16.00

czwartek

12.00-13.00

Stacjonarnie, telefonicznie, online w razie zaistniałych potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu.

3.

Suder Małgorzata – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

środa - online

16:30-17:30

 

wtorek

8:50- 9:35

Stacjonarnie dla rodziców w razie zgłoszonej potrzeby w ustalonym wcześniej terminie.

 

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.