• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Dopalacze Wypalacze "groźne narkotyki"

Ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska nadmiernego korzystania z "dopalaczy" przez młodzież, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny od 2010 roku prowadzi systematycznie wzmożone działania edukacyjne pod hasłem: Dopalacze Wypalacze "groźne narkotyki".

Akcja realizowana jest w ośrodkach wypoczynku letniego i zimowego oraz w szkołach w trakcie trwania roku szkolnego, a odbiorcami działań jest szczególnie młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodzice i opiekunowie.

Celem akcji

jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z "dopalaczy".

Partnerami akcji są: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.