• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Instytucje udzielające wsparcia

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA

I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejSosnowiec, ul. 3 Maja 33

telefon: (32)296 22 01

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 – Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 114

telefon: (32)266 14 71

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 – Sosnowiec, ul. Białostocka 17

telefon: (32)263 30 34

 

Komenda Miejska Policji – Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 2

telefon: (32)296 12 00

 

Sąd Rejonowy IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, Sosnowiec, ul. Kaliska 2

telefon: (32) 296 18 04

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Sosnowiec ul. Plac Kościuszki 5

telefon: (32) 266 03 87                       

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ALTER ul. Ostrogórska 21

Telefon:  533 584 952

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.