• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

ANONIMOWA SKRZYNKA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

ZASADY DZIAŁANIA

„ANONIMOWEJ SKRZYNKI SYGNAŁÓW ALARMOWYCH”

 

  1. W szkole funkcjonuje skrzynka, do której uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą wrzucać anonimowo informacje o problemach, uwagi, o tym, co dzieje się w szkole.
  2. ,,Anonimowa skrzynka sygnałów alarmowych” znajduje się na parterze, przed sekretariatem, w widocznym dla każdego miejscu.
  3. Funkcjonowanie ,,anonimowej skrzynki sygnałów alarmowych” ma na celu zapewnienie uczniom niezbędnej pomocy i wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
  4. Informacja o funkcjonowaniu takiej skrzynki zostanie podana  uczniom i ich rodzicom. Uczniowie informowani będą przez wychowawców podczas zajęć z wychowawcą klasy, a rodzice podczas zebrań z rodzicami.
  5. Informacja o zasadach funkcjonowania skrzynki została podana na stronie internetowej szkoły.
  6. Uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani, że dzięki ,,Anonimowej skrzynce sygnałów alarmowych” mogą otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, pedagoga, a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom w sytuacjach trudnych, kryzysowych.
  7. Osobą powołaną do otwierania ,,Anonimowej skrzynki sygnałów alarmowych” jest dyrektor i wicedyrektor szkoły.
  8. ,,Anonimowa skrzynka sygnałów alarmowych” otwierana jest codziennie.
  9. Dyrektor i pracownicy szkoły pozyskują informacje zawarte i przekazane przez ,,Anonimową skrzynkę” i postępują zgodnie z przyjętymi procedurami i regulaminami szkolnymi jeśli uznają, że zaistniały ku temu okoliczności i podejrzenia.

 

f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.