• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2020 - 123

Plan lekcji 2018/2019

Plan lekcji 2018/2019

 

 

Klasa 1 a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

 

 

 

 

 

 

edukacja

 

edukacja

 

2

  8:55 – 9:40

 

 

 

 

 

 

edukacja

 

j.angielski

 

3

  9:50 – 10:35

 

 

 

 

 

 

edukacja

 

edukacja

 

4

10:45 – 11:30

edukacja

 

 

 

j. angielski

 

religia

 

edukacja

 

5

11:45 – 12:30

edukacja

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

 

 

6

12:45 – 13:30

religia

 

wf

 

edukacja

 

 

 

 

 

7

13:40 – 14:25

edukacja

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15:20

wf

 

edukacja

 

edukacja

 

.

 

 

 

 

1b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

wf

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

 

 

2

  8:55 – 9:40

edukacja

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

 

 

3

  9:50 – 10:35

edukacja

 

edukacja

 

wf

 

 

 

 

 

4

10:45 – 11:30

religia

 

edukacja

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

5

11:45 – 12:30

 

 

 

 

j. angielski

 

edukacja

 

edukacja

 

6

12:45 – 13:30

 

 

 

 

 

 

wf

 

edukacja

 

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

 

 

religia

 

edukacja

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

j. angielski

 

edukacja

 

 

 

2a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

edukacja

 

wf

 

edukacja

 

 

 

 

 

2

  8:55 – 9:40

religia

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

 

 

3

  9:50 – 10:35

edukacja

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

 

 

4

10:45 – 11:30

edukacja

 

edukacja

 

edukacja

 

wf

 

 

 

5

11:45 – 12:30

j. angielski

 

 

 

 

 

j. angielski

 

edukacja

 

6

12:45 – 13:30

 

 

 

 

 

 

edukacja

 

edukacja

 

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

 

 

edukacja

 

edukacja

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

religia

 

wf

 

 

 

2b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

 

 

 

 

 

 

wf

 

j.angielski

 

2

  8:55 – 9:40

 

 

 

 

 

 

edukacja

 

edukacja

 

3

  9:50 – 10:35

 

 

 

 

 

 

j. angielski

 

edukacja

 

4

10:45 – 11:30

 

 

 

 

 

 

edukacja

 

edukacja

 

5

11:45 – 12:30

edukacja

 

edukacja

 

edukacja

 

religia

 

wf

 

6

12:45 – 13:30

edukacja

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

 

 

7

13:40 – 14:25

religia

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15:20

wf

 

edukacja

 

edukacja

 

.

 

 

 

 

 

 

3

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

 

 

 

 

 

 

religia

 

j.angielski

 

2

  8:55 – 9:40

 

 

 

 

 

 

edukacja

 

edukacja

 

3

  9:50 – 10:35

 

 

 

 

 

 

edukacja

 

edukacja

 

4

10:45 – 11:30

edukacja

 

edukacja

 

 

 

edukacja

 

edukacja

 

5

11:45 – 12:30

religia

 

edukacja

 

edukacja

 

wf

 

 

 

6

12:45 – 13:30

edukacja

 

wf

 

j. angielski

 

 

 

 

 

7

13:40 – 14:25

wf

 

edukacja

 

edukacja

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15:20

edukacja

 

edukacja

 

edukacja

 

.

 

 

 

 

 4a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

 WDŻ

 

wf

 

 

 

 

 

 

 

2

  8:55 – 9:40

matematyka

 

j. polski

 

j. polski

 

religia

 

matematyka

 

3

  9:50 – 10:35

historia

 

przyroda

 

muzyka

 

matematyka

 

j. polski

 

4

10:45 – 11:30

j. polski

 

matematyka

 

technika

 

j. polski

 

j. angielski

 

5

11:45 – 12:30

wf

 

j. angielski

 

j. angielski

 

zaj. z wych

 

plastyka

 

6

12:45 – 13:30

przyroda

 

 

 

wf

 

informatyka

 

wf

 

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 4b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

 

 

 WDŻ

 

 

 

zaj z wych.

 

 

 

2

  8:55 – 9:40

j.angielski

 

historia

 

j. angielski

 

matematyka

 

religia

 

3

  9:50 – 10:35

plastyka

 

j.polski

 

matematyka

 

przyroda

 

matematyka

 

4

10:45 – 11:30

j.polski

 

informatyka

 

muzyka

 

j.polski

 

j.angielski

 

5

11:45 – 12:30

matematyka

 

wf

 

wf

 

technika

 

wf

 

6

12:45 – 13:30

wf

 

przyroda

 

j. polski

 

 

 

j.polski

 

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

4c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

 

 

 

 

 

 

 WDŻ

 

 

 

2

  8:55 – 9:40

j.polski

 

wf

 

j.polski

 

j.polski

 

plastyka

 

3

  9:50 – 10:35

wf

 

historia

 

wf

 

religia

 

informatyka

 

4

10:45 – 11:30

matematyka

 

przyroda

 

j.angielski

 

j.angielski

 

wf

 

5

11:45 – 12:30

zaj z wych.

 

matematyka

 

muzyka

 

przyroda

 

j.polski

 

6

12:45 – 13:30

j.angielski

 

j.polski

 

matematyka

 

matematyka

 

technika

 

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

5a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

wf

 

historia

 

wf

 

j. angielski

 

biologia

 

2

  8:55 – 9:40

technika

 

matematyka

 

plastyka

 

informatyka

 

j. polski

 

3

  9:50 – 10:35

zaj. z wych

 

j. polski

 

historia

 

wf

 

wf

 

4

10:45 – 11:30

j. angielski

 

j. angielski

 

j. polski

 

matematyka

 

muzyka

 

5

11:45 – 12:30

j. polski

 

geografia

 

matematyka

 

j. polski

 

religia

 

6

12:45 – 13:30

matematyka

 

 

 

 

 

kółko

 

 WDŻ

 

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

5b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

matematyka

 

matematyka

 

historia

 

matematyka

 

j.polski

 

2

  8:55 – 9:40

wf

 

wf

 

matematyka

 

j.angielski

 

historia

 

3

  9:50 – 10:35

j.polski

 

plastyka

 

technika

 

religia

 

muzyka

 

4

10:45 – 11:30

zaj z wych.

 

j.angielski

 

j.polski

 

wf

 

wf

 

5

11:45 – 12:30

informatyka

 

j.polski

 

biologia

 

j.polski

 

j.angielski

 

6

12:45 – 13:30

kółko

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

 

 

 WDŻ

 

 

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

5c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

j. polski

 

 

 

biologia

 

matematyka

 

 

 

2

  8:55 – 9:40

wf

 

geografia

 

historia

 

wf

 

j.polski

 

3

  9:50 – 10:35

matematyka

 

matematyka

 

zaj z wych.

 

j.polski

 

religia

 

4

10:45 – 11:30

j. angielski

 

j. polski

 

wf

 

muzyka

 

technika

 

5

11:45 – 12:30

kółko przyrod.

 

historia

 

j.polski

 

informatyka

 

matematyka

 

6

12:45 – 13:30

 

 

j. angielski

 

j.angielski

 

 WDŻ

 

plastyka

 

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

 

 

 

 

wf

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

6a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

hist. i społ

 

j.polski

 

 

 

wf

 

matematyka

 

2

  8:55 – 9:40

przyroda

 

j.polski

 

wf

 

j.angielski

 

j.polski

 

3

  9:50 – 10:35

j.polski

 

wf

 

j.angielski

 

hist. i społ

 

wf

 

4

10:45 – 11:30

religia

 

matematyka

 

matematyka

 

j.polski

 

zaj_komputer

 

5

11:45 – 12:30

matematyka

 

przyroda

 

zaj.technicz

 

muzyka

 

j.angielski

 

6

12:45 – 13:30

plastyka

 

j.angielski

 

j.polski

 

przyroda

 

religia

 

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

zaj z wych.

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

6b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

 

 

przyroda

 

j.polski

 

religia

 

zaj_komputer

 

2

  8:55 – 9:40

hist. i społ

 

matematyka

 

j.polski

 

przyroda

 

zaj z wych.

 

3

  9:50 – 10:35

matematyka

 

wf

 

matematyka

 

j.angielski

 

j.polski

 

4

10:45 – 11:30

przyroda

 

muzyka

 

wf

 

hist. i społ

 

religia

 

5

11:45 – 12:30

j.polski

 

j.angielski

 

j.angielski

 

j.polski

 

matematyka

 

6

12:45 – 13:30

j.angielski

 

j.polski

 

zaj.technicz

 

wf

 

wf

 

7

13:40 – 14:25

plastyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

7a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

 

 

informatyka

 

 

 

chemia

 

fizyka

 

2

  8:55 – 9:40

religia

 

muzyka

 

religia

 

plastyka

 

chemia

 

3

  9:50 – 10:35

matematyka

 

j.angielski

 

biologia

 

matematyka

 

matematyka

 

4

10:45 – 11:30

historia

 

j.polski

 

historia

 

geografia

 

biologia

 

5

11:45 – 12:30

wf

 

wf

 

j.polski

 

wf

 

j.polski

 

6

12:45 – 13:30

fizyka

 

matematyka

 

j.angielski

 

j.polski

 

j.angielski

 

7

13:40 – 14:25

j.polski

 

j.francuski

 

zaj z wych.

 

geografia

 

j.francuski

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

.

 

wf

 

 

 

7b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

 

 

wf

 

 

 

fizyka

 

j.polski

 

2

  8:55 – 9:40

plastyka

 

j.angielski

 

biologia

 

historia

 

biologia

 

3

  9:50 – 10:35

wf

 

religia

 

j.angielski

 

j.polski

 

chemia

 

4

10:45 – 11:30

matematyka

 

historia

 

chemia

 

matematyka

 

matematyka

 

5

11:45 – 12:30

religia

 

matematyka

 

zaj z wych.

 

j.angielski

 

wf

 

6

12:45 – 13:30

j.polski

 

geografia

 

j.polski

 

muzyka

 

informatyka

 

7

13:40 – 14:25

fizyka

 

j.polski

 

kółko TIK

 

wf

 

geografia

 

8

14.35 – 15:20

 

 

j.francuski

 

 

 

 

 

j.francuski

 

 

 

8a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

j.polski

 

fizyka

 

wf

 

 

 

wos

 

2

  8:55 – 9:40

matematyka

 

matematyka

 

chemia

 

wf

 

j.angielski

 

3

  9:50 – 10:35

j.angielski

 

j.polski

 

religia

 

e_dla_bezp

 

biologia

 

4

10:45 – 11:30

wf

 

wf

 

j.polski

 

religia

 

chemia

 

5

11:45 – 12:30

historia

 

j.francuski

 

historia

 

matematyka

 

j.polski

 

6

12:45 – 13:30

zaj z wych.

 

wos

 

matematyka

 

j.angielski

 

fizyka

 

7

13:40 – 14:25

geografia

 

informatyka

 

j.francuski

 

j.polski

 

 

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  8:00 – 8:45

chemia

 

 

 

religia

 

doradz. zaw.

 

e_dla_bezp

 

2

  8:55 – 9:40

j.polski

 

chemia

 

wf

 

matematyka

 

matematyka

 

3

  9:50 – 10:35

religia

 

matematyka

 

j.polski

 

geografia

 

j.angielski

 

4

10:45 – 11:30

wf

 

wf

 

zaj z wych.

 

j.angielski

 

j.polski

 

5

11:45 – 12:30

j.angielski

 

j.polski

 

j.francuski

 

wos

 

informatyka

 

6

12:45 – 13:30

matematyka

 

j.francuski

 

historia

 

j.polski

 

biologia

 

7

13:40 – 14:25

historia

 

wos

 

 

 

fizyka

 

fizyka

 

8

14.35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

wf

 

 

 

f t g m

Copyright © 2003 – 2018 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.