• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2020 - 123

Grono nauczycielskie 2012/2013

GRONO PEDAGOGICZNE 2012/2013

 

Od lewej stoją: Mariusz Żabnicki,Małgorzata Podolska, Bernardyna Łodziana, Bogusława
Trzepińska, Małgorzata Ciepluch, Urszula Snarska, Marzena Machoń. W drugim rzędzie stoją od lewej: Małgorzata Puchała, siostra Pawła, Agnieszka Pałka, Anetta Mazurkiewicz, Małgorzata Adamczyk, siostra Juranda (Grażyna Tokarska), Adam Krzemiński. Siedzą od lewej: Longina Filipek, Anna Kuchta, Karol Urgacz, Grzegorz Ciechowski,Marlena Dziedzic, Magdalena Jarek, Joana Masłoń.

Grono nauczycielskie 2011/2012

GRONO PEDAGOGICZNE 2011/2012

 

Grono nauczycielskie 2011/2012

Od lewej stoją: Mariusz Żabnicki, Edyta Kaczmarek, Bernardyna Łodziana, Bożena Borcz,
BożenaPasek, Marlena Dziedzic, Magdalena Jarek, Małgorzata Ciepluch, Anna Kuchta, Adam Krzemiński. Poniżej od lewej: Małgorzata Puchała, Joanna Masłoń, Agnieszka Pałka, Małgorzata Podolska, Urszula Wesołowska, Bogusława Trzepińska,
Małgorzata Adamczyk, Marzena Machoń, Longina Filipek, Dorota Jaworska, Urszula Snarska, Anetta Mazurkiewicz. Od lewej siedzą: siostra Juranda (Grażyna Tokarska), Grzegorz Ciechowski, Karol Urgacz, siostra Pawła

Grono nauczycielskie 2010/11

GRONO PEDAGOGICZNE 2010/2011

 

Grono nauczycielskie 2010/2011

f t g m

Copyright © 2003 – 2018 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.