• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2020 - 123

Grono nauczycielskie 2011/2012

GRONO PEDAGOGICZNE 2011/2012

 

Grono nauczycielskie 2011/2012

Od lewej stoją: Mariusz Żabnicki, Edyta Kaczmarek, Bernardyna Łodziana, Bożena Borcz,
BożenaPasek, Marlena Dziedzic, Magdalena Jarek, Małgorzata Ciepluch, Anna Kuchta, Adam Krzemiński. Poniżej od lewej: Małgorzata Puchała, Joanna Masłoń, Agnieszka Pałka, Małgorzata Podolska, Urszula Wesołowska, Bogusława Trzepińska,
Małgorzata Adamczyk, Marzena Machoń, Longina Filipek, Dorota Jaworska, Urszula Snarska, Anetta Mazurkiewicz. Od lewej siedzą: siostra Juranda (Grażyna Tokarska), Grzegorz Ciechowski, Karol Urgacz, siostra Pawła

f t g m

Copyright © 2003 – 2018 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.