• 100 - lecie naszej szkoły

  • Bal Niepodległości

Copyright 2021 - 123

Informacje o opiece zdrowotnej nad uczniami


Na podstawie: ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

Informacje o opiece zdrowotnej nad uczniami

▪ Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:
1) profilaktyczną opiekę zdrowotną;
2) promocję zdrowia;
3) opiekę stomatologiczną.

 ▪ Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami uczniów

 ▪ Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
 ▪ Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta – Kinga Doskocz Centrum Medyczne DOS MEDICA MED. SPA, ul. Czarna 7, 41-200 Sosnowiec .

W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.

▪ Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. Sprzeciw ten składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje opiekę.


Sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi
i przewlekle chorymi w szkole

▪ Opieka nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania

▪ Sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed podjęciem ucznia opieką.

▪ Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły w celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole.
Współpraca ta obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniami, które są dostosowane do ich stanu zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu uczniów w szkole.

▪ Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu uczniów w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.


f t g m

Copyright © 2003 – 2020 Szkoła Podstawowa nr 4
im. Juliana Tuwima w Sosnowcu.